Föreningsbidrag och stipendier

×
Information
På denna sida presenteras de bidrag och stipender som kan sökas i Nässjö kommun. Bidragen är för bidragsberättigade föreningar.
Bidragskriterierna för respektive bidragsform är en populärversion. Bidragsdokumentationen finns i sin helhet i Nässjö kommuns författningssamling.
Läs i författningssamlingen om Bidrag till Nässjö kommuns föreningar.
Vill föreningen söka bidrag?
För att söka bidrag krävs att föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister och att kassör eller ordförande fått inloggningsuppgifter (namn ocn lösen) från Fritid- och föreningsservice.
Kontakta Fritid och föreningsservice på 0380-51 81 56 för mer information.
Barn- och ungdomsverksamhet
 
Ansökan senast
Ansökan
Administrationsbidrag (2020) 
25 februari
Aktivitetsbidrag (2020) 
25 februari
Ledarutvecklingsbidrag (2020) 
Löpande
Arrangör- och kulturverksamhet
 
Ansökan senast
Ansökan
Arrangemangsbidrag (2020) 
Löpande
Pensionärsverksamhet
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
25 februari
Studieförbundsverksamhet
 
Ansökan senast
Ansökan
Kommunbidrag (2020) 
15 april
Generella stöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Driftbidrag (2020) 
25 februari
Investeringsbidrag (2020) 
1 februari och 1 september
Priser och Stipendier
 
Ansökan senast
Ansökan
Förenings- och idrottspriset (2020) 
1 februari
Kulturpriset (2020) 
1 februari
Nässjö Fotoklubbs stipendie (2020) 
1 april
Karin och Lars Axeheims stipendie (2020) 
Löpande