Föreningsbidrag och stipendier

×
Information
På denna sida presenteras de bidrag och stipender som kan sökas i Nässjö kommun. Bidragen är för bidragsberättigade föreningar.
Allmänna bestämmelser och generella regler för Nässjö kommuns bidrag till föreningslivet finns att läsa i Nässjö kommuns författningssamling.
Läs i författningssamlingen om Allmänna bestämmelser och generella regler för Nässjö kommuns bidrag till föreningslivet.
För regler kopplade till respektive bidrag klicka på informationssymbolen till höger om bidragsnamnet.
Vill föreningen söka bidrag?
För att söka bidrag krävs att föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister, att årshandlingar är inskickade och att föreningen uppdaterar sin föreningsinformation kontinuerligt. Generellt är det kassör eller ordförande som får inloggningsuppgifter (namn ocn lösen) från Fritid- och föreningsservice.
Kontakta Fritid och föreningsservice på 0380-51 81 56 för mer information.
För att lämna en synpunkt på våra tjänster gå till: Synpunkter och felanmälan.